AKTUALNY STAN PRASY

Dzięki te­mu w krótkich notatkach i opisach bibliograficznych niejako odzwierciecał się w każdym numerze aktualny stan pracy i dorobek publika­cyjny w poszczególnych dziedzinach i w ogóle całego społeczeństwa. Wynikało z-nich jednoznacznie, że historia prym wiodła przed poezją, gdy inne dziedziny pozostawały daleko w tyle za nimi. Dzięki takie­mu prowadzeniu „Wiadomości naukowych literackich i artystycznych oraz całego tygodnika przy zamknięciu wydawnictwa mieli pełne prawo powiedzieć,„że dotknęliśmy w nim prawie każdej żywotnej kwestii z tego za­kresu, któryśmy dla pisma wybrali. Potrzeba tylko sądzić nie z ty­tułów, ale z całej treści pojedyńczych rubryk.

Dodaj komentarz