BUDŻET STOWARZYSZEŃ

Sądzimy jednak, iż budżeta stowarzyszeń nie były zbyt obciążone prenumerowaniem po 2-ws egzemplarze Związku, a nadto każde stowarzy­szenie mające obrotu kasowego więcej niż 250 000, na każdy 1/4 milio­na jeszcze: po jednym egzemplarzu, tak iżby stowarzyszenie mające niżej 250 000 obrotu prenumerowało 2 egzemplarze = 10 zł., do 500 000 obrotu – 3 egzemplarze = 15 zł., do 750 000 obrotu – 4 eg­zemplarze = 20 zł., do 1 000 000 obrotu – 5 egzemplarzy = 25 ń. itd. Wskutek takiego uregulowania prenumeraty Związku pismo nasze liczyłoby przynajmniej 250 prenumeratorów, a jakie korzyści znako­mite przyniosłoby takie podniesienie liczby prenumeratorów! Ułatwie­nie czytania i korzystania z czasopisma podane członkom dyrekcji i rad nadzorczych obznajomiłoby tychże z takowym i zainteresowało. Czytelnicy wskutek tego mieliby pobudkę do pisywania artykułów i ko­respondencji, zwłaszcza że, choćby niewielkie, przecież mogłoby być za to wypłaconym honorarium.

Dodaj komentarz