CZERNIOWIECKIE DWUTYGODNIKI

  1. Zapowiedzieli ukazywanie się pary czerniowieckich dwutygodników Gazeta Polska i Przegląd Czerniowiecki i niedoszły do skutku Dwutygod­nik Rolniczy oraz donieśli, iż „od 1 października rb. wychodzi w Warszawie czasopismo tygodniowe pod tytułem Echo Muzyczne i Te­atralne poświęcone sztukom pięknym, literaturze dramatycznej, te­atrowi i muzyce. Nader życzliwie powitali pierwszy numer Nie­dzieli, polecając ją publiczności, a wyrazami żalu i koleżeńskiego współczjcia przekazywali zapowiedź zawieszenia wychodzącego od sześciu lat przemyskiego Sanu. Innym razem znowu donosili, że drukująca się w Urzędniku rozprawa Rudolfa Jheringa została prze­łożona z niemieckiego w Rzeszowie przez dra Wincenteoa Tarłowskiego.W tygodnikach specjalistycznych, zarówno krótkie i dłuższe no­tatki (obok innych form) były używane do komunikowania wiadomości mających się ukazać lub już wydanych publikacjach.

Dodaj komentarz