DO INFORMACJI CZYTELNIKA

Był bowiem nie tylko zarządcą księgarni Walerego Wielogłowskiego w latach 1859 -1863 i autorem rycin osiemdziesięciu wydanych przez Kajetana Ja­błońskiego „Okolic Galicji” (Lwów 1847-1848) z tekstem Józefa Dobka Dzierzkowskiego, ale i bibliotekarzem Działyńskich oraz Czartory­skich, a przy tym był to „autor rozlicznych pism i rysunków, opisów i szkiców z Tatr i Pienin, wędrowiec po szerokim świecie, a szcze­gólniej krajach słowiańskich, które schodził pieszo, zdejmując ry­sunki okolic, kościołów, zamków i ruin, skał, przeróżnych pamiątek itd.” Gdvbv autor biogramu Włodzimierza Dzieduszyckiego we wzmianko­wanym ”Słowniku” sięgnął do „Wspomnienia pośmie: bueyo” w 39 numerze Pogoni . 7 września 1899 r., wówczas czytelnik dowiedziałby się nie tvlko o założonej przez Dzieduszvckiego bibliotece i muzeum przyrodniczym, ale i o wydanych jego nakładem pracach Augusta Bie- lowskjego, Wawrzyńca Żmurki, Hipolita Witowskiego i Wojciecha Urbań­skiego.

Dodaj komentarz