DOTYCZĄCE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Na notatki dotyczące nowości wydawniczych natrafić się zdarza nawet w tygodnikach urzędowych, które informacji o publikacjach z zasady nie uprawiały. W niektórych przypadkach, jak niżej przyto­czony, nabierały charakteru prawie urzędowego obwieszczenia samego prefekta.„Prefekt Departamentu Krakowskiego. W Lublinie wychodzi periodyczne dzieło pod tytułem: Dostrzegacz Ekonomiczny i Politycz­ny, obejmuje w każdym z tych względów ważne wiadomości, a tak pole­ca się użytecznością. Półroczna prenumerata za wychodzące w każdy tydzień dwa numera złożone z trzech arkuszy kosztuje złp. 22 gr 5 przyjęta będzie we wszystkich pocztamtach, stacjach pocztowych i ekspedycjach gazet. Wydawca zapewnił nawet początkowe egzemplarze dla tych, którzy dzieło to prenumerując w komplecie go mieć chcą. Donosząc o tym prefektom na wezwanie JW Prefekta Departamentu Lu­belskiego, spodziewa się, iż obywatele o wzrost oświecenia gorliwi z objętych tym dziełem wiadomości korzystać, pomnożeniem prenumera­torów usiłowania wydawcy wspierać raczą. Kraków, dnia 20-go maja 1816. Wielogłowski. Z. P. Stokowski Z. S. J.”

Dodaj komentarz