EWOLUCJA ZAWARTOŚCI U UKŁADU

Niekiedy, a prześledzić to można na spisach rzeczy lwowskich Rozmai­tości, zawartość i układy ulegały znacznej ewolucji. Przy tym roczne spisy rzeczy podawały tytuły notatek i artykułów uprzednio drukowanych bez jakichkolwiek nagłówków. Spisy rzeczy do poszczególnych tomów Ruchu Literackiego w wielu wypadkach ujawniały autorów artykułów opublikowanych anonimowo lub pod przybranym podpisem. Innowacje, świadome przekształcanie spisów rzeczy było cząstką żmudnej pracy nad doskonaleniem tygodnikowego systemu informacyjnego. Niektórzy redaktorzy poszczycić się mogli sporymi osiągnięciami w tworzeniu i popularyzowaniu bardzo użytecznych i sprawnych języków informa­cyjnych. Przykładem jednego z najcenniejszych osiągnięć może być „Spis alfabetyczny artykułów zawartych w pierwszym tomie Przewo­dnika Ekonomicznego z r. 1870”. Jest on właściwie precyzyjnym in­deksem przedmiotowym, którego rzeczowe hasła ułożone alfabetycznie prowadzą do materiałów we wskazanych numerach.

Dodaj komentarz