GDZIE UKAZYWAŁY SIĘ STRESZCZENIA

Streszczenia ukazywały się również w Echu Literackim. W rubryce „Wiadomości artystyczne i literackie”, m.in natrafiamy na taką krót­ką relację wywiadu prasowego: „Interwiew z Sienkiewiczem miał w ostatnich dniach współpraco­wnik Gońca Łódzkiego. Znakomity autor „Quo vadis” zwierzył się przed dziennikarzem,że udaje się do Nizzy jedynie dla wypoczynku, gdyż czuje się zupełnie zdrów. Na zapytanie, czy „Krzyżaków’ dopro­wadzi do bitwy pod Grunwaldem, odpowiedział S., że pójdzie nawet da­lej, bo do bitwy pod Koronowem, która, jak wiadomo, zamyka pamiętną kampanię pierwszego z Jagiellonów. Wreszcie oświadczył Sienkiewicz, że zamierza w najbliższej przyszłości napisać dwie nowe powieści współczesno-obyczajowe”.

Dodaj komentarz