GORZKA UWAGA

Rów­nie gorzką uwagą zaopatrzył wiadomość zaczerpniętą z Dziennika War­szawskiego o ukazaniu się trzech następujących publikacji:”Sztuka wydania się za mąż w jak najkrótszym czssief; „Sposób pozyskania w krótkim czasie oblubienicy z posagiemi Niezawodny zdobywca, czyli sztuka przypodobania się . Donosząc o wydanych w Petersburgu „Gło­sach i zdaniach dowódców wojskowych o wojnie polskiej 1831 roku”(Friedricha?) Smitta autor notatki nazwał je „zbiorem bezczelnych fałszów, jak wszystkie w ogóle płody pióra niemiecko-moskiewskieao”. W kronikarskich notatkach zwracano uwagę w Nowinach na charakterystyczne dla Lwowa kalendarze , cenniejsze wydawnictwa w rodzaju „Monumentów” („Monumenta Poloniae Historica”) Augusta Bielowskiego , a z okazji dochodzących do skutku cennych inicjatyw wydawniczych, np. czeskich, robiono wyrzuty polskim księgarzom, iż „nie zrozumieli swego powołania, zyski tylko mając na celu, ogra­niczają się na handel kramarski książkami, o nakładach jednak nie myślą”, gdy ich podstawowym zadaniem jest przede wszystkim dostar­czyć dobrą książkę i „znaleźć dla niej czytelnika”.

Dodaj komentarz