ILOŚĆ PUBLIKOWANYCH ŻYCIORYSÓW

Jeżeli rzecz jasna cokolwiek zrobili dla bibliotek,dla popularyzacji książki i prasy,jeżeli byli księgarzami, bibliotekarzami, mecenasami lub autorami, wówczas ich życiorysy nie przemilczały na ogół tych faktów. Niektóre jednak wspomnienia, jak choćby poświęcone „Joachimowi Lelewelowi” w Na­przodzie , nie wymieniają ani jednego utworu i tym samvm nawet pośrednio nie informują o publikacjach. Ilość publikowanych życiorysów w tygodnikach galicyjskich zale­żała nie tylko od liczby zgonów wybitniejszych jednostek, ale i od innych czynników, np. godnych naśladowania wzorców osobowych. Nie przypadkowo najwięcej wszelkiego rodzaju biografii zawierał np.Ruch Literacki i Tydzień Literacki. W obydwu pismach autorami większości biografii byli sami redaktorzy (np. w Ruchu Literackim głównie A.Giller i T. Żuliński), którzy swoje zapatrywania na rolę słowni­ków biograficznych wyrażali w osobnych artykułach.

Dodaj komentarz