KILKA NOTATEK W NOWYCH KSIĄŻKACH

„Nowe książki” zawierały po kilka notatek. Dla przykładu podamy, iź numer 26 z 5 lipca 1870 r. na s. 416 zawiera siedem, z czego cztery powiadamiały o wydanych książkach i jedna o wyszłym czasopiśmie, a dwie inne zapowiadały wydanie dzieł i ko­lejnego numeru czasopisma. Ostatnia głosiła; „- Mrówki zeszyt czwar­ty wyjdzie wkrótce i albo już do następnego numeru, albo do numeru Dziennika Lit. będzie dołączony”. Notatki o książkach wydanych w 1870 miały postać krótkich opisów bibliograficznych, w rodzaju: „- Michała Bałuckiego, Życie wśród ruin. (Biblioteka Narodowa tom 5) Lwów. Nakładem F. H. Richtera. 1870”. „Nowe książki” na stronicy 424 numeru 27 z 12 lipca tr. zawierały tylko cztery notatki. 

Dodaj komentarz