KONFISKATY WYDAWNICTW

Otrzymywali sporo wiadomości o konfiskatach wydawnictw prasowych i ich powodach, m.in. o takim przypadku; „Z Przemyśla telegrafują dn. 9 bm. Lokal redakcji Głosu Prze­myskiego znowu otoczony policją. Przy maszynie czuwa agent policyj­ny. Tłumy zalegają ulice, czekając na numer. Przed redakcją od­były się burzliwe sceny. Tłum wtargnął do drukarni i rozchwytał tam cały nakład, mimo oporu policji, po czym wzniósł burzliwe okrzyki na cześó redakcji”. Innym razem dowiadywali się, iż ostatni, tj. 58 numer Obrony Ludu m.in. został skonfiskowany za fragment przedrukowany z lwow­skiego Monitora i że redakcja postara się o to, aby wszystkie skon­fiskowane artykuły ujrzały światło dzienne jesienią po zwołaniu parlamentu wiedeńskiego . W Obronie Ludu czytelnicy znajdowali notatkę o zawartości 7 numeru wychodzącej w Nowym Sączu .pod redak­cją Zygmunta Mayera Gazety Pocztowej, o tarnobrzeskich obchodach ćwierćwiecznego jubileuszu twórczości Sienkiewicza i zapowiadając? drukowanie „Quo vadis” w Obronie Ludu .

Dodaj komentarz