KRĄG WŁASNYCH SPRAW

  1. Telegraf w rubryce „Nowości krakowskich” wychodził poza krąg własnych spraw i w połowie grudnia tr. przypominał, iż Kurier War­szawski, powszechnie łubiany i 6 razy na tydzień wychodzący, z nowym 1822 rokiem rozszerzy swoje „rozmaitości”. W tydzień później również w czterowierszowej notatce zapowiedziano mającą ukazywać^ się w Warszawie Muchę „w sposobie brukowych Wiadomości Wileńskich wiele więcej i bardziej zróżnicowanych tematycznie notatek o problematyce bibliologicznej i prasowej pojawiło się w tygodni­kach znacznie obszerniejszych i o innym profilu. Np. Tygodnik Rol­niczy i Przemysłowy nastawiony na informowanie o najnowszych zdoby­czach naukowych i technicznych wśród rozlicznych ciekawostek pod nagłówkami rubryk „Wiadomości czasowe” i „Rozmaite wiadomości”.

Dodaj komentarz