MATERIAŁ INFORMACYJNY W ODPOWIEDNIM TYGODNIKU

Współcześni chcący się czegoś więcej dowiedzieć na temat dzia­łalności TOL w którymś z miasteczek prowincjonalnych mog]i znaleźć pożądany materiał informacyjny w odpwiednim tygodniku. óuJjii np. kogoś interesowało TOL w Stanisławowie, brał do ręki Kronikę Sta­nisławowską i już w numerze 2 z 4 października 1885 r. znajdował obszerne sprawozdanie z walnego zgromadzenia odbytego w dniu 29 września tr. pt. „Towarzystwo Oświaty Ludowej”. Dowiadywał się z niego wielu szczegółów: nazwisk członków nowego Wydziału, danych o liczbie członków w ogóle (200) i uczestniczących w zgromadzeniu (27), Drzyznanych subwencjach 1885 r. przez miejscową Kasę Oszczę­dności (100 dr) i Gminę Miasta (50 dr). Podano w nim również, iż w roku sprawozdawczym założono czytelnię w Podłużu z księgozbiorem liczącym 120 dzieł, że planowano inne, m.in. w Tyśmienicy i Hali­czu. 

Dodaj komentarz