MOŻLIWOŚĆ ZAPRENUMEROWANIA WAŻNEGO DZIENNIKA

Tak oto dzięki notatce tygodnikowej czytelnicy dowiadywali się o możliwości zaprenumerowania ważnego dziennika, a my dzisiaj po­nadto, iż w rozpowszechnianiu wiadomości brali udział wysocy urzęd­nicy państwowi oraz wydawnictwa urzędowe Departamentu Krakowskiego. Szczegóły zawarte w tych i podobnych notatkach dają podstawę do od­tworzenia tzw. procesów bibliologicznych i prasowych tudzież ich wy­tworów. Pewien rodzaj notatek przynosił wiadomości o autorach, o wyda­rzeniach z ich życia. Za ich pośrednictwem czytelnicy dowiadywali się szczegółów o planowanych, powstających, ukończonych, przygoto­wywanych do druku, znajdujących się w druku, dostępnych lub wyczer­panych utworach pisarzy, poetów, uczonych – zwłaszcza znanych i’po­wszechnie szanowanych czy to w skali ogólnonarodowej, regionalnej, czy lokalnej. Jak to wyglądało w praktyce, ukazane zostanie na kilku przykładach.

Dodaj komentarz