NA OSTATNICH STRONACH

W latach 1852-1854 na osta­tnich stronicach numerów, a pod nagłówkami charaktervstycznymi dla korespondencji („Ze Lwowa”, „Z Warszawy”, „Z Wilna”, „Z Petersbur­ga”, „Z Krakowa”, „Z Poznania”, „Z Wrocławia” itp.) Dziennik Li­teracki przynosił notatki, opisy bibliograficzne lub ich zestawienia. Niekiedy zaopatrywano je w dopiski podkreślające ich powiązania z księgarstwem lwowskim, gdy zestawienia zaczynały się słowami: „Do księgarń tutejszych lub „lwowskich” nadeszły następujące no­wości literackie”, „Do księgarni Karola Wilda we Lwowie nade­szły”. Dziennik Literacki przynosił również inne zestawienia, jak „W Księgarni Jana Milikowskiego we Lwowie, Stanisławowie i Tar­nowie są do nabycia następujące dzieła”, „Katalog nakładowy i komi­sowy Księgarni Karola Wilda we Lwowie”, „Kronika bibliograficzna, podawana przez Księgarnię Karola Wilda we Lwowie” czy „Nowe książki”.

Dodaj komentarz