NAWET W PISMACH LOKALNYCH

Napisane przez T. Janiszewskiego wspomnienie pośmiertne pt. „Dr Marian Hawranek” zawiera wiadomość, iż M. Hawranek (nb. pominięty w '‘Słowniku pracowników książki polskiej”) był inicjatorem i prezesem Czytelni Zakopiańskiej. Podobnie sandomierzanin Józef Gluziński, we „spomnieniu o życiu i pismach Wiktora Kozłowskiego Leśnika-Polaka” uwydatnił jego dokonania, m.in. na polu naukowym, i znaczenie prac leksykograficznych („Terminologia łowiecka”, „Słownik leśny”) podkreślając zasługi Kozłowskiego jako twórcy ory- gninalnej biblioteki specjalistycznej. Wiele szczegółów z życia,o autorstwie prac redagowaniu czasopism itp. zawierają wspomnie­nia pośmiertne poświęcone Brunonowi Abakanowiczowi, Władysławowi Kozłowskiemu, Karolowi Rawicz-Niedziałkowskiemu i in. w Tygodniu lwowskim, W podobny sposób tygodniki związane tematycznie z me­dycyną pomieszczały nekrologi uczonych i lekarzy, tygodniki rolni­cze ma się rozumieć nie zapominały podawać przynajmniej zwięzłych wiadomości o zmarłych właśnie uczonych i praktykujących rolnikach, nawet pisma lokalne od czasu do czasu podawały nekrologi bardziej zasłużonych obywateli miejscowych. 

Dodaj komentarz