NIEZALEŻNIE OD WIADOMOŚCI

Niezależnie od wiadomości podawa­nych w „Doniesieniach literackich” „Rozmaitości” przynosiły dane statystyczne o publikacjach. W roku 1855 podano liczby publikacji według języków za rok 1852 i według prowincji za rok 1853. Z ost- niego wynikało, że na 6 874 druków wydanych w państwie austriackim tylko 200 ukazało się w Galicji, a na 6 873 publikacje wydane w 1852 r. w językach słowiańskich wyszło zaledwie 695. Podobną cie­kawostkę podano o czasopiśmiennictwie szwajcarskim, które zdaniem redakcji było stosunkowo najliczniejsze w skali europejskiej. W Szwajcarii bowiem miało wychodzić ogółem 243 pisma w trzech językach urzędowych kraju . Jako rzecz ciekawą i ważną w Przyjacielu Domo­wym zanotowano, iż angielskie Towarzystwo Biblijne w ostatnim roku rozpowszechniło 1 840 000 egzemplarzy Pisma Świętego wartości 500 000 zł, a w przeciągu pięćdziesięciu lat swego istnienia 29 000 000 egzemplarzy w 179 językach .

Dodaj komentarz