NOTATKA JAKO GATUNEK PISARSKI

Nie­wielkie rozmiary, niewymyślna forma czyniły z notatki bardzo wygod­ne i sprawne narzędzie komunikowania najświeższych wiadomości, które nie zasługiwały na większe omówienie lub gdy na napisanie czegoś obszerniejszego i gruntowniejszego nie starczało czasu. Stąd też niejednokrotnie notatki zapowiadały ponowne podjęcie tematu, a nie­kiedy wskazywały autora, formę ujęcia, objętość, a nawet przewidywany czas opublikowania. Notatka jako gatunek pisarski w swej warstwie treściowej, kompo­zycyjnej i językowej była bardzo podobna do telegramów, zwięzłych i krótkich listów od redakcji (wydawcy, administracji) do czytelni­ków, do sporej części ogłoszeń i wiadomości „nadesłanych”. W odróż­nieniu od ogłoszeń i materiałów „nadesłanych” notatki ukazywały się w partiach pisma, za które wydawca i redaktor przyjmowali odpowie­dzialność.

Dodaj komentarz