NOTKI BIOGRAFICZNE

Niewielu jednak pracujących na tej niwie miało szczęście do obszerniejszych życiorysów. Większość zadowolić się musiała krótszymi biogramami lub notatkami biograficznymi z racji jubileuszów lub śmierci, wa­żnymi choćby z tego względu, iż obok bardziej znanych przynosiły także fakty nieznane. A trzeba powiedzieć, niestety, autorzy współ­cześni niezbyt często sięgali do biogramów (nie mówiąc już o notat­kach biograficznych) w dziewiętnastowiecznych tygodnikach galicyj­ski :h. W przeciwnym razie niektóre biogramy w „Słowniku pracowników książki polskiej” byłyby bogatsze i dokładniejsze. Gdyby np. autor biogramu Łukasza Skerla sięgnął do nekrologu w 20 numerze Ruchu Literackiego z 1877 r., to najprawdopodobniej podałby inną datę śmierci niż 9 maja 1877 r. (Ruch Literacki podaje dzień 6 maja 1877), gdyby sięgnięto do 33 numeru Pogoni z 17 sierp­nia 1899 r., to najprawdopodobniej w „Słowniku pracowników książki polskiej znalazłby się przynajmniej krótki życiorys Zygmunta Bogu­sza Stęczyńskiego, a nie tylko dwie drobne wzmianki.

Dodaj komentarz