NOWA BROSZURKA

  1. „Nowa broszurka” zapowie­dziano na koniec kwietnia 1870 r. publikację o histroii lwowskiego kościoła pokarmelickiego, z której dochód przeznaczono na fundusz Sybiraków. W równie krótkiej notatce polecano Jana Osieckiego prze­wodnik po Włoszech z mapą i kalendarz damski na r. 186 9 „Wanda” do nabycia po zniżonej cenie w redakcji Kuriera Lwowskiego. Pole­cono również Michała Józefa Konstantynowicza „Wykład wskazujący, jak należy uczyć czytać i pisać po polsku, czyli najnowszy sposób nauki czytania i pisania w ciągu 30 lekcji po godzinie” i zaoferowano nakładcom dwie kompozycje muzyczne, z których dochód w połowie przeznaczony jest na rzecz Towarzystwa Orła Białego .

Dodaj komentarz