OBSZERNIEJSZE STRESZCZENIA

Przykładów w tym względzie do­starczają napotykane w tygodnikach recenzje, korespondencje, felie­tony craz inne artykuły, wreszcie bibliografie analityczne, niektóre ogłoszenia i katalogi księgarskie, o których jeszcze będzie mowa da­lej. Obszerniejszymi streszczeniami posługiwali się najczęściej re­daktorzy dodatków Oziennika Polskiego. W przeciągu np. 1894 r.w Dodatku Literackim Dziennika Polskiego ukazało się przynajmniej kilkanaście streszczeń artykułów prasowych, utworów literackich i naukowych. Pt. „Wagner i muzyka współczesna” streszczono artykuł Antoniego Seidla umieszczony w jednym z numerów North American Review; pt. „’Monografia perfum” streszczono studium historyczne Estery Singleton -opublikowane w miesięczniku Cosmopolitan; streszczono po­wieść Marka Twaina „Tom Sawyer w podróży”; Hansa Bluma „Bismarck und sein Zeit” oraz szereg innych. Tutaj zwrócimy uwagę na dwa stre­szczenia.

Dodaj komentarz