ODEZWA W SPRAWIE SUBSKRYPCJI

Miesiąc później zamieszczono odezwę w sprawie subskrypcji na J. K. Turskiego „2 ciernistej drogi” , a później ostro skryty­kowano „Mapę teatru wojny” wykonaną w zakładzie litograficznym M. Salba w Krakowie, a któremu redakcje dzienników politycznych z góry zapłaciły za tę, jak się później okazało, bezwartościową pra­cę . W numerze 44 z 8 listopada 1870 r. powiadomiono o ukazaniu się „Lesława” Romana Zmorskiego jako tomu 9 (ogólnego zbioru tom 27) i zdementowano fałszywe pogłoski, jakoby Biblioteka Mrówki miała zostać zawieszona. Do tej sprawy ponownie powrócono w podwójny nu­merze 47/48 z 6 grudnia 1870 r. w notatce polemizującej z głoszonymi od roku w Tygodniu drezdeńskim zapowiedziami upadku Mrówki. Wbrew tym prognozom autor notatki twierdzi, że nigdy nie noszono się z zamia­rem zawieszenia Biblioteki Mrówki, że ostatni zeszyt za rok 1870 wyjdzie za tydzień, „a od nowego roku będzie wychodzić jako pismo tygodniowe na sposób pism warszawskich”.

Dodaj komentarz