ODZWIERCIEDLENIE BIEŻĄCEJ CHWILI

Dziennik musi od­zwierciedlać bieżącą chwilę, a fale codziennych wydarzeń mkną z szyb­kością, która częstokroć nie pozostawia ani czasu, ani miejsca na zgłębianie wszystkiego, co się pod powierzchnią fal tych mieści. Toteż nic nie zastąpi pism wyłącznie literaturze poświęconych, jeżeli są poczytne. One tylko mogą systematycznie zaznajamiać z postępami myśli, budzić zamiłowanie do czytania, ożywiać ruch umysło­wy, nawiązywać łączność z jego ogniskami, a niekiedy stwarzać te ogniska.Reformując nasz dodatek literacki mamy na celu wypełnianie ja­kiejś cząstki doniosłego zadania. Świadomi jesteśmy i trudności, i sposobu, w jaki będziemy je przezwyciężsć. 

Dodaj komentarz