OPIS I ADNOTACJA

  1. Jedne z nich są krótkie, jak choćby ta: „Henryka Schmitta, Panowanie Stani­sława Augusta tom 2gi opuścił prasę”, inne znacznie obszerniejsze, składające się z opisu i adnotacji:„Walerego Eljasza Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczaw­nicy. Poznań. Nakład J. K. Żupańskiego. 1870. Str. 264. – Książka zawiera wiele ilustracji i pod tym względem jest rzadkością. Bardzo mało mamy pięknych wydań, cieszyć się więc nam wypada z każdego na­bytku. Rysunek wszędzie piękny, drzeworyty robią miłe wrażenie, jak­kolwiek nie mają delikatnego wykończenia, odbicie tylko mogłoby mieć znacznie lepsze, ale wiedząc jak u nas o to trudno, nie będziemy i /m nic/ pod tym względem zarzucać, już my wszelkie wysilenia czyni­liśmy, aby ilustracje odbijane były ooprawnie, a i to spotykamy się z ostrą krytyką; nie można wymagać wiele od drukarni, gdzie się ilustrowane rzeczy nie robią. Nadto do dzieła dodaną jest mapa Tatr starannie i dokładnie zrobiona oraz widok na Tatry. 0 książce za­mieścimy obszerniejsze sprawozdanie”!

Dodaj komentarz