PAMIĘTNIK

Pamiętnik podobnie jak wspomnienie jest opowiadaniem uczestni­ka lub świ3dka zdarzeń z odleglejszej przeszłości. Zarówno w pa­miętniku , jak i we wspomnieniu relacjonowane są fakty, zdarzenia przeżyte i zapamiętane przez autorów. Pamiętnik i wspomnienie od­twarzają lub rekonstruują przeszłość z większym albo mniejszym za­angażowaniem uczuciowym. Jeżeli się czymś różnią, to co najwyżej rozmiarami. Pamiętniki i wspomnienia (w liczbie mnogiej) zazwyczaj bywają obszerniejsze od wspomnienia (w liczbie pojedynczej) będące­go małą formą literacką, publicystyczną bądź dziennikarską. Z uwa­gi na autentyzm przeżyć wspomnienia i pamiętniki należały do gatun­ków bardziej poczytnych i pożądanych w tygodnikach, zresztą nie tylko galicyjskich. Rzadko jednak wyzyskiwano je do popularyzowania wiedzy o publikacjach. 

Dodaj komentarz