PODWÓJNY NUMER

Tekst krótki, ale jakże ważne zawiera szczegóły biobibliogra- ficzne, odnoszące się do redaktorów i czasopisma. Inny przykład wskazuje na powód, dla którego redakcja zdecydo­wała się wydać numer podwójny. „Z powodu, *e nie chcieliśmy dzisiej­szego artykułu wstępnego na dwa numera rozdzielać, wychodzi dziś numer podwójny 27 i 28, następny (nr 29) wyjdzie d. 17 bm.” . Je­żeli istotnie tylko ten wzgląd zadecydował o podwójności numeru, to jakże dużo ten króciutki liścik, informuje o pojmowaniu rzemiosła dziennikarskiego. Równie cennych informacji do dziejów tego same­go pisma dostarcza skierowany do czytelników list wydawnictwa.„Skutkiem uwięzienia dotychczasowego redaktora p. Tadeusza Ro- manowicza z końcem grudnia 1877, z powodu znanego procesu o „zdra­dę stenu” – nastąpiła przerwa w wydawnictwie naszego czasopisma.

Dodaj komentarz