PONOWNIE O TYGODNIU DREZDEŃSKIM

Pisano ponownie o Tygodniu drezdeńskim,o przygotowywanym wydaniu dopełnienia dzieł Kazimerza Brodzińskiego, o grobie Jana Kochanow­skiego oraz o wydanym przez Karola Wilda ilustrowanym podręczniku „Gimnastyka dla użytku szkół ludowych”. W numerze 7 Dziennika Li­terackiego z 1870 r. „Przewodnik” przyniósł odezwę Stanisława Krzy­żanowskiego w sprawie nadsyłania materiałów do Rocznika dla Arche­ologów, Numizmatyków i Bibliografów za r. 1869, notatki o „Walce stronnictw” Adama Asnyka i wydaniu nowej kompozycji Wilhelma Czerwińskiego pt. „Priere des Pecheurs” (Modlitwa rybaków) . Parę ty­godni później kilku zdaniami zwrócono uwagę rodaków na szczególnie bogaty w dzieła dotyczące językoznawstwa porównawczego księgozbiór Wacława Aleksandra Maciejowskiego.

Dodaj komentarz