POWIĘKSZENIE FORMATU

Niektóre wydania ukazały się pt. „Dwaj Sieciechowie” np. w W-wie 1817, Kr. 1850.W małym i krótkotrwałym Kurierze Lwowskim niekiedy pojawiało się w jednym numerze aż kilka notatek związanych z wydawnictwami. Numer z 3 kwietnia 1870 r. zawiera sześć takich notatek. Jedna z nich donosiła o zgonie Zygmunta Antoniego Helcia w Krakowie kwietnia tr., inna zapowiadała ukazywanie się Prawnika od 6 tmr., jeszcze inna zwracała uwagę, iż z dniem 1 kwietnia 1870 r. Fran­ciszek Smolka stał się właścicielem Dziennika Lwowskiego, którego redakcję objął Karol Widman, i że również tego samego dnia wydaw­nictwo Czasu przeszło na własność Stanisława Tarnowskiego, a Gaze­ta Narodowa powiększyła swój format.

Dodaj komentarz