POWTARZANIE JEST WSKAZANE

W Ekonomiście Narodowym w jednym sprawozdaniu „Z I-go Galicyjskiego Towarzystwa dla Chowu Drobiu i Królików w Jarosławiu” m.in. przed­stawiono, jak doszło do przekształcenia Ekonomisty Narodowego w or­gan tegoż towarzystwa, zaś w innym po kilku miesiącach pt. „Z Jaro­sławskiego Towarzystwa chowu drobiu” zrelacjonowano przebieg dysku­sji nad wywiązywaniem się Ekonomisty Narodowego z przyjętych na siebie zadań. M.in. zarzucano mu, iż znacznie mniej uwagi poświęca sprawom chowu drobiu i królików niż pszczelarstwu. Owe zarzuty za­warte w sprawozdaniu z kolei wywołały „Uwagi do rozpraw VI Walnego Zgromadzenia I Galicyjskiego Towarzystwa Chowu Drobiu i Królików w Jarosławiu”, w których dowodzono, iż nowego materiału interesują­cego członków starcza najwyżej na jedną stronicę tygodnika, a powtarzanie się nie jest wskazane.

Dodaj komentarz