PRĄDY BELETRYSTYKI

Zola napisał swego czasu „Ziemię”, Dygasiński palnął „Gorzał­kę”, wnet po nim Sewer rozlał w trzech tomach „Naftę”, a Kosiakie- wicz przędzie dla jednej z gazet warszawskich „Bawełnę”. Nie wątpić, że cykl tych „ekonomicznych” utworów zamknie wreszcie pięciotomowa powieść pt. 'Nici”.„Przepowiednia spełniona czyli „Bawełna” i „Nici”. Siedząc pil­nie najnowsze prądy beletrystyki współczesnej zanotowaliśmy swojego czasu pojawienie się cylku powieści ekonomicznych jak” „Nafta” Se­wera, „Chleb” Zacharjasiewicza itp., a równocześnie zapowiedzieliś­my, że koroną tego rodzaju beletrystyki będą „Nici”. Proroctwo Za­głoby spełnia się! Jesteśmy już blisko celu. Jedno z pism warszaw­skich zaczęło drukować pow/ieść/ Kosiakiewicza „Bawełna”..Momencik cierpliwości, a będą i …”Nici”

Dodaj komentarz