PRZEGLĄD PRZEGLĄDÓW

  1. Z jednej strony w rubryce pod znamiennym tytułem „Przegląd przeglądów” omawiano zawartość czasopism polskich, jak Ateneum, Głos, Kwartalnik Naukowo- -Polityczny i Społeczny, Przegląd Filozoficzny, Przegląd Literacki, Prawda, Przegląd Polski, Przegląd Tygodniowy, Przegląd Wszechpol­ski i Tydzień (Dodatek do Kuriera Lwowskiego) i obcojęzycznych, jak International Literatur Berichte (Reichmana), Neue Deutsche Rund­schau, Ord och Bild, Humanitarian, La Revue des Revues, L’Art et la Vie, Revue des Deux Mondes i Wiener Rundschau; z drugiej strony za­poznawano z piśmiennictwem obcym, jak to czynił Jerzy Karasek w: „Z najmłodszej literatury czeskiej” czy J. Klem w „Przeglądzie literackim”, poświęconym literaturze durlsko-norweskiej.

Dodaj komentarz