PRZEGLĄDOWY CHARAKTER PRAC

Przeglądowy charakter miały prace innych autorów: Antoniego Po­tockiego „Z ruchu społeczno-literackiego we Francji”, Wojciecha Szukiewicza „Ruch narodowy na Szląsku”, Izabeli Moszczeńskiej Rzepeckiej „Ruch ludowy w pruskim zaborze” i „Prasa poznańska” , Kazimierza 3ana Gorzyckiego „Obecny stan badań nad genezą państwa polskiego”, Wojciecha Dąbrowskiego „Z półki księgarskiej” i „Z literatury powieściowej”, Piotra Chmielowskiego „Poezja polska w r. 1896” i L. Leega „Literatura polska w szwedzkim języku” Oprócz tego artykułom przeglądowym w Tygodniu poświęcono osobne rubryki, o zmieniających się co pewien czas nagłówkach, a w których omawiano zawartość świeżo wyszłych zeszytów Biblioteki Warszawskiej Ateneum, Kwartalnika Historycznego, Freie Russia, Ludu, Przeglądu Filozoficznego, Wisły, Źytja i Słova oraz innych. 

Dodaj komentarz