PRZY UCZCIWEJ PRASIE

Kwotę tę muszą abonenci płacić pośrednio rządowi. Nasz Naprzód np. płaci rocznie 1 100 złr. za stempel.  Stempel dziennikarski jest ciężarem szczególnie dla uczciwej prasy ludowej, która nie żyje z łapówek i szweiggeldów. Wielka pra­sa burżuazyjna otrzymuje setki tysięcy bądź to za usługi politycz­ne, bądź też za prywatne łotrostwa. Pieniądze te otrzymuje pod róż­nymi pozorami celem obejścia kodeksu karnego. Taka prasa może łatwo płacić fiskusowi stempel dziennikarski. Tak więc stempel staje się cłem ochraniającym korupcję w prasie. Przy uczciwej niezawisłej prasie ludowej stanowi stempel piątą część wszystkich kosztów. Piąta część kosztów idzie do dziurawej kieszeni fiskusa.

Dodaj komentarz