PUBLIKACJE Z ZAKRESU ROLNICTWA

  1. Np. krakowski Tygodnik Rolniczy donosił o publikacjach z zakresu rolnictwa i dzie­dzin najbliżej z nim związanych. Owych notatek zawiera mało, bo i publikacji nie było aż tak wiele. Niektóre, np. informację o Ogrodniku Polskim, wraz z zaleceniem przedrukował z Rolnika lwowskiego , Notatki o publikacjach ukazywały się w Tygodniku Rolniczym pod cha­rakterystycznymi nagłówkami „Wiadomości literackie”, „Wydawnictwa rolnicze”, „Piśmiennictwo gospodarczo-rolnicze”, „Piśmiennictwo gospodarcze”, „Li• iratura rolnicza” itp. Przeciętnie każdego roku ukazywało się po kilka notatek o publikacjach wydanych nie tylko w języku polskim i nie tylko wydanych w Austrii. Informowano jednak przede wszystkim o polskich publikacjach wydrukowanych w zaborze ro­syjskim i pruskim. 

Dodaj komentarz