REDAKCJA TYGODNIKA ROLNICZEGO

W podobny sposób redakcja Tygodnika Rolniczego postępowała w latach następnych, m.in. notując ukazanie się każdego kolejne­go zeszytu „Encyklopedii Rolniczej” i jej zawartości.Jednym z tygodników przynoszących sporo notatek o wydawnictwach była lwowska Gazeta Świąteczna. Czyniła to w dwu odrębnych rubry­kach: „Kronika miejscowa” i „Kronika zamiejscowa”. W pierwszej z nich, na co wskazywał nagłówek,powiadamiała o faktach zachodzących we Lwowie. Zaraz na początku donosiła Gazeta Świąteczna:„Bibliografia. Nakładem tutejszego księgarza p. Richtera opuś­cił prasę zeszyt pierwszy „Tanich Powieści”. Pomysł p. Richtera jest bardzo szczęśliwym i praktycznym,publiczność bowiem w sposób przystępny nabyć może najlepsze powieści polskie – zeszyt pojedyńczy kosztuje tylko 25 ct., oprócz tego każdy prenumerator otrzyma bezpłatnie jako premię obraz „Warszawa w r. 1861”.

Dodaj komentarz