RÓŻNE TYPY BIBLIOGRAFII

Różnych typów bibliografii bieżących i retrospektywnych specjal­nych dostarczały również inne tygodniki galicyjskie, jak Szkoła, Niedziela, Krynica czy Przegląd Zakopiański. Ten ostatni zamiesz­czał specjalną bibliografię analityczną i bieżącą pt. „Literatura tatrzańska” (później „Piśmiennictwo tatrzańskie”, następnie „Piśmiennictwo tatrzańskie i zakopiańskie”), wychodzącą spod pióra Stanisława Eliasza Radzikowskiego, oraz retrospektywną biblioorafię lokalną Tomasza Janiszewskiego, ot. „Bibliografia Zakopanego””^. Ponadto Szkoła bardzo często zawierała zestawienia publikacji wyda­nych przez Towarzystwo Pedagogiczne we Lwowie, zatwierdzonych przez Radę Szkolną Krajową do Bibliotek szkolnych i na nagrody dla ucz­niów. Natomiast Niedziela oprócz zestawień wydawnictw Towarzystwa Pedagogicznego i zakwalifikowanych na’ nagrody w osobnych zestawieniach prezentowała książki wydane przez Macierz Polską we Lwowie oróz innych wydawców, o ile miały charakter popularny i spełniały warunki stawiane tzw. wydawnictwom dla ludu. Pod względem różnorod­ności i wielości nie dorównywał Niedzieli żaden chyba z dziewięt­nastowiecznych tygodników galicyjskich.

Dodaj komentarz