SKUTECZNA BROŃ

Z takim faworyzowaniem konkuren­cja jest bardzo trudną, szczególniej w naszych warunkach, gdzie dzienniki nie cieszą się wielką liczbą prenumeratorów i gdzie ich wydawnictwo ze stanowiska finansowego zwykle bywa ze stratami połą­czone. Wobec tak biednej prasy stempel staje się wielce skuteczną bro­nią przeciw niepodległym organom.Lecz poza większymi dziennikami politycznymi jest jeszcze jeden rudzaj prasy, który najwięcej na tyrr cierpi, a słuszność i cywiliza­cja wymagają, żeby właśnie jak najbardziej był popieranym. Są to pis­ma dla ludu, których wydawnictwo z powodu stempla jest po prostu prawie uniemożliwionym.Szkoły wiejskie dostarczają co roku zwiększający się znacznie kontyngens ludzi umiejących czytać i posiadających jakie takie po­czątkowe wykształcenie.

Dodaj komentarz