SŁOWNIK W PRASIE

Słownik jest to zestawienie pewnej kategorii wyrazów bądź ich związków, zazwyczaj ułożonych w porządku alfabetycznym. Jako forma wypowiedzi słownik pojawiał się w tygodnikach galicyjskich nader rzadko, ale mimo to nie sposób go pominąć. Przynajmniej dwukrotnie ukazał się on w postaci wykazu wyrazów i wyrażeń oraz innych znaków ukrywających faktycznych autorów publikacji. Sprawie autorstwa zwłaszcza utworów anonimowych dawniejszych czasów nieco uwagi po­święcali redaktorzy Dziennika Literackiego jeszcze na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, ale na słowniki pseudonimów i kryptonimów trzeba było jeszcze poczekać. Jedną z pierwszych prób tego rodzaju opublikowały warszawskie Kłosy. Idąc w ich ślady Mi­kołaj Biernacki w Tygodniu Polskim przedrukował z Kłosów Edwarda Minkowieckiego „Wykaz pseudonimów używanych przez autorów polskich” poprawiwszy błędy i uzupełniwszy „Dopełnieniem do wykazu pseudonimów używanych przez autorów polskich” .

Dodaj komentarz