SPRAWA STEMPLA DZIENNIKARSKIEGO

W tym wypadku stempel jest podatkiem skutecznie rozwój oświaty ludowej wstrzymującym i jako taki istnieć na dłużej nie powinien.Sprawa stempla dziennikarskiego co pewnien czas powracała na ła­my tygodników galicyjskich aż do momentu zniesienia go z końcem XIX w. Tej kwestii m.in. poświęcono „Wolność prasy wobec ustaw a społe­czeństwa” w lwowskiej Trybunie) „Obrady nad ustawą prasową” w tar­nowskiej Pogoni, „Stempel dziennikarski” w krakowskim Naprzo­dzie, „Wolność druku dawniej – a dziś” w lwowskim Monitorze. Powtarzano w nich niektóre myśli za cytowanym artykułem Tygodnia Literackiego, uzupełniano nowymi realiami, kreślono dzieje praw ograniczających i hamujących rozwój prasy galicyjskiej i z czasem coraz śmielej żądano likwidacji stempla dziennikarskiego, jak tego dowodzi wzmiankowany artykuł w Naprzodzie.

Dodaj komentarz