SZCZEGÓŁY WARTE PRZYPOMNIENIA

W numerze z 25 kwietnia tr. również w „Kronice” pt. „Pierwsze skutki klątwy” doniósł o przejściu Nowego Wieńca i Nowej Pszczółki pod redakcję Jana Stapińskiego i skutkach kampanii prowadzonej przeciw j Naprzodowi oraz innym czasopismom socjalistycznym W roku 1895 pojawiły się jeszcze notatki o innvch wydawnictwach pe­riodycznych: Sterze, Kolejarzu, Gazecie dla Wszystkich i o Wszyst­kim oraz Prawdzie; w roku 1896 m.in. o Ziarnie, Robotniku, Kolejarzu, Kresowcu i Orle Polskim . Naprzód informował również o uka­zujących się kalendarzach robotniczych na poszczególne lata. Jedna z takich notatek podaje kilka szczegółów wartych przypomnienia.

Dodaj komentarz