UZNANIE DLA PRACOWNIKÓW DRUKARNI

W innej notatce tego samego numeru wyrażono uznanie dla pra­cowników drukarni Czasu i Anczyca, którzy solidaryzując się z kole­gami lwowskimi odmówili wykonania prac dla Sejmu Krajowego we Lwowie.Każdy numer lwowskiego Wschodu ..zynosił w 1900 roku po kilka notatek kronikarskich o problematyce żydowskiej. Dzięki tym nota”kom czytelnicy dowiadywali się, że Abraham Mojżesz Luncz od kilkunastulat w Jerozolimie wydaje szereg publikacji periodycznych i ciągłych, zapoznających z geografią, historią, kulturą i stosunkami eko­nomicznymi Palestyny, że jedną z owych publikacji jest kalendarz pa­lestyński Luach Erec-Izrael rocznik szósty, którego zawartość w kilku zdaniach zaprezentowano . Kiedy indziej zwrócono uwagę na arty­kuł w warszawskim Izraelicie o stosunkach politycznych w Galicji, na artykuł D. W. Mordovceva poświęcony syjonizmowi w Novostiach, na wywiad dotyczący położenia Żydów w Rumunii opublikowany w Neue Freie Presse , na projekt państwa żydowskiego w miesięczniku z 1825 r.pt. Ruskij Telegraf, na artykuły o syjonizmie w warszawskim Głosie,na aktualny artykuł lwowskiego korespondenta w JUdisches Volksblatt itp.

Dodaj komentarz