W KILKU ZDANIACH

W kilku zdaniach doniesiono o śmierci Jana Kantego Turskiego, wieloletniego współpracownika Dziennika Literackiego i Mrówki i za­powiedziano: „Bliższe szczegóły o życiu tego niezmordowanego pracownika na niwie literackiej podamy w następnym numerze” . Prócz tego w tymże numerze jednym zdaniem zanotowano, że „Biblioteki Mrówki wy­szedł tomik 24 zawierający” „Okólnik księdza Stanisława Piotrowicza, dziekana wileńskiego”. W numerze 25 z 28 czerwca 1B70 r. zwrócono uwagę, iż redaktor Piotr Zbrożek w ostatnim numerze Rękodzielnika skarży się na brak zainteresowania pismem i nieakuratność nadsyłania prenumeraty przez abonentów oraz że wydawnictwo Mrówki co drugą so­botę wydaje na pięknym papierze welinowym Towarzysza, zawierającego głównie „Powieści, opowiadania historyczne i pamiętniki, wiadomości z nauk przyrodniczych, szczególniej w zastosowaniu do rolnictwa i gospodarstwa domowego, pszczolnictwo, ogrodnictwo, gospodarstwo do­mowe, poradnik lekarski, wiadomości literackie oraz wiadomości bieżące”.

Dodaj komentarz