W PEWNE SZEREGI

Listy trafiające do tych rubryk czy działów układały się przeważnie w pewne szeregi i cykle publikacji tych samych autorów, z tych samych miejsc, o specyficznej formie, a przy tym dające w miarę sczegółowy, konkretny i pełny obraz wycinka jakiejś rzeczywistości, przedstawia- nej z właściwego tygodnikowi punktu widzenia. Korespondenci tygod­ników szanujących się wydawców i redaktorów byli bowiem starannie dobierani stosownie do potrzeb i określonych zadarł programowych. In­ne zadania stawiano korespondentom prowincjonalnym, z małych miej­scowości, a inne korespondentom wielkich ośrodków życia kulturalnego w kraju czy za granicą. 

Dodaj komentarz