WAGA TYGODNIKÓW DZIENNIKARSKICH

Jakkolwiek stempel dziennikarski i prawo prasowe absorbowały u- wagę tygodników galicyjskich, to jednak nie należały do spraw zamy­kających listę ich tematów. W artykułach omawiano także cały szereg innych kwestii, np. sytuację materialną prasy oraz związany z nią cały kompleks zagadnień, które w jakimś stopniu dochodziły do głosu w już omówionych i cytowanych publikacjach. Tutaj zwrócona zostanie uwaga na artykuł nadesłany do redakcji lwowskiego Związku, który mi­mo iż był organem licznych stowarzyszeń galicyjskich, wiódł „suchot- niczy” żywot, podobnie jak krakowska Gazeta Przemysłowa (1866-1868) i szereg innych czasopism specjalistycznych w Galicji. Teoretycznie każdy z tych tygodników powinien cieszyć się wzięciem licznych pre­numeratorów, zapewniających im (pomyślny rozwój.  

Dodaj komentarz