WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

W tym samym 31 numerie poin­formowano również o warunkach prenumeraty wychodzącego co wtorek Kuriera Nowojorskiego, w którym m.in. ukazało się żałobne przemówie­nie ks. Antoniego Krechowieckiego, wygłoszone podczas nabożeństwa żałobnego za Seweryna Goszczyńskiego dnia 15 marca 1876 r. Notatki o publikacjach pomiędzy innymi informacjami umieszczano również w „Wiadomościach z kraju i ze świata” w latach 1874-1875 oraz w „Drobnych wiadomościach literackich, naukowych i artystycz­nych”, w latach 1876-1878. Wychodzący równocześnie z Ruchem Literackim Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny również przykładał, ogromną wagę do bieżącej i aktualnej informacji o sprawach książki i prasy. 

Dodaj komentarz