WŁAŚCIWA TYGODNIKOWI METODA OCENIANIA

Spośród artykułów oceniających wybrane wydawnictwa lat 1876-1878 w Ruchu Literackim warto przytoczyć pozycje, w których najmocniej zaznaczyła się właściwa tygodnikowi metoda oceniania. W jednej re­cenzji T. Żuliński wypowiedział się obszernie o Ateneum Włodzimie­rza Spasowicza. Szczególnie surowo obszedł się z dwoma artykułami. „Nowe studium nad Syrokomlą” W. Spasowicza odczytał jako wypowiedź prograr.jwą redaktora i łącznie z „Romantyzmem i jego skutkami” Franciszka Salezego Krupińskiego napiętnował jako zamach na poezję romantyczną – krzepicielkę narodu i nosicielkę idei wolnościowych. Spasowiczowi odmówił prawa powoływania się na Śniadeckiego i Ujej­skiego, gdyż z innego niż oni stanowiska patrzył na romantyzm i je­go przedstawicieli. Podobne cięgi dostały się Stanisławowi Koźmia- nowi od Michała Wołowskiego za „Listy o Galicji do Gazety Polskiej”. I co ciekawsze, za najgorsze w tej publikacji recenzent uznał nie sławienie arystokracji i stańczyków, fałszywe informacje o libera­łach i patriotach galicyjskich, ale fakt opublikowania jej w zabo­rze rosyjskim i uniemożliwienie tytn samym obrony zainteresowanych.

Dodaj komentarz