ZACHOWYWANIE KOLEJNOŚCI

Spis rzeczy pojedynczego numeru tygodnika,podobnie jak spis rze­czy książki, zachowywał kolejność następowania po sobie elementów składających się na zawartość, czyli tzw. układ, podobnie wyszcze­gólniał tytuły działów (rubryk). Prócz tego jednak przede wszystkim wyszczególniał tytuły konkretnych utworów i ich autorów. Nie podawa­no jednak stronic, na których wskazane materiały się znajdowały. Nie było to potrzebne z uwagi na stosunkowo niewielką objętość. Za to w niektórych tygodnikach spisy rzeczy ujawniały np. autorstwo, które z jakiegoś względu opuszczono. Np. w Tygodniu Literackim artykuły wstępne nie były podpisywane ani w nagłówkach, ani poniżej tekstu. Autora, którym przeważnie był redaktor Tygodnia Literackiego A. J. Rogosz, odsłaniał dopiero umieszczony spis rzeczy* nazywany w tym przypadku „Treścią numeru…”

Dodaj komentarz