ZACOFANIE PRASY

„Zacofanie. Ci i owi wydymając usta, lubią czasem mówić”:”E, na­sza prasa, w porównaniu z zachodnią, jest jeszcze bardzo zacofaną”.W istocie nie mieliśmy jeszcze procesu a la miły szantażysta Portalis” .„Stempel dziennikarski. Jak telegramy głoszą, stempel dzienni­karski „Tzynosi obecnie państwu 1 620 000 zł. Ze względu jednak, że od Nowego Roku wychodzi Zagłoba, dochody monarchii austriackiej zna­komicie wzrosną. Stąd pismo to cieszy się szczególniejszą sympatią gabinetu koalicyjnego, a zwłaszcza ministra Plenera i Mory Korytow- skiego”^.W podobny sposób redakcja Zagłoby komunikowała, co sądzi o nie­których autorach względnie utworach: Oto kilka przykładów.

Dodaj komentarz