ZAINTERESOWANIE PRZEMYSŁOWCÓW

Na innym miejscu redaktorzy Mieszczanina Polskiego notują wielkie zain­teresowanie przemysłowców czeskich programem nowego czasopisma spec­jalnego, mającego wychodzić w Pradze pod redakcją K. Prochaski i przy okazji wyrażają ubolewanie, iż „u nas niestety i jedno podobne pismo utrzymać się nie jest w stanie” . W tym samym numerze podał jeszcze szereg innych obszerniejszych wypowiedzi na temat kilk*: pu­blikacji lwowskich, poznańskich i warszawskich. Podobne wiadomości zalazły się również w innych numerach.Więcej wiadomości o publikacjach podawał Przyjaciel Domowy, m.ifi w rubrykach „Rozmaitości” i „Doniesienia literackie”, które najprawdopodobniej były zakamuflowanym działem ogłoszeń poświęconych wyłącznie nowościom wydawniczym. 

Dodaj komentarz