ZNACZENIE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

Zwracano w Nowinach uwagę na znaczenia bibliotek publicznych. M.in. podano, że we Francji, która posiadała 10 000 bibliotek lu­dowych, rząd dąży do osiągnięcia liczby 37 000 tychże, tj. do tego, aby każda gmina posiadała własny księgozbiór. Gdy Nowiny ukazywały sję trzv razv na miesiąc,doniosły o założeniu podobnej biblioteki w Szczawnicy, wyrażając przy tym uznanie dla hojności „tegorocznych 1868 gości kąpielowych w Szczawnicy, którzy zaprawdę piękną zostawiali po sobie pamiątkę”Przemyski San podawał na bieżąco wszelkie szczegóły związane z ouchodami jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego i jego przejazdem przez Przemyśl w 1882 r.Prócz tego informował o nowych utworach literackich przeznaczonych do opublikowania w prasie.

Dodaj komentarz